TOMATKONFERANSEN

TOMATKONFERANSEN

Hello world
Hello world

Framtida er grøn


Årets Tomatkonferansen tek for seg spørsmål knytte til den energi- og miljøomstillinga veksthus- og landbruksnæringa no står ovanfor. Målsetjinga om ei næring som skal vera fossilfri innan 2030, samtidig som utgiftene til produsentane aukar og føreseielegheita innan energiforsyning er usikker. Det gjer løysinga utfordrande.


Tomatkonferansen gir ordet til aktørar som kan gi eit svar på retninga. Dei politiske fløyene svarer på korleis dei ser for seg at Stavanger Kommunes klimamål skal kunna gå hand i hand med ein veksande veksthus- og landbruksnæring i kommunen. Lyse vil komma inn på kva løysingar som ligg i strategien deira og Ryfylke IKS vil gi oss eit økonomisk perspektiv på kva implikasjonar omstillinga vil får for produsentane og i siste ledd konsumentane.


Tomatfestivalen ønskjer produsentar, leverandørar, politikarar og innbyggjarar i kommunen velkommen til Tomatkonferansen for spennande foredrag og ikkje minst ein forfriskande panelsamtale. Me ønskjer deltakarane i salen velkommen til å utfordra paneldeltakarane til diskusjon for dei gode løysingane i framtida.


SJÅ PROGRAM

17. august

Kl. 12:00-16:30

Utsyn Misjonssenter

490kr

Geir Helge Rygg

LANDBRUKSSJEF

Stavanger Kommune

Sissel Knutsen Hegdal

ORDFØRARKANDIDAT

Stavanger Høyre

Esben Tonning Otterlei

LEIAR KLIMA

Lyse

Wictor Juul

TIDL. RÅDMANN

Sauda og Hjelmeland kommune

Øyvind Ravnaas Lundbakk

DAGLIG LEIAR

Ryfylke IKS

Håvard Skavland

EIGAR

Skavland Gartneri

Dagny Sunnanå Hausken

VARAORDFØRAR

Stavanger Kommune

Henk Maessen

SENIORRÅDGIVAR

NIBIO

FOREDRAG, PANELDEBATT OG NETTVERKING

Praktisk informasjon

Konferansen arrangerast på Utsyn Misjonssenter


Utsynvegen 22

4160 Finnøy

Takk til sponsor av Tomatkonferansen

Program

  12:00

   12:45

    12:50

     13:10

      13:25

       13:45

        14:00

         14:20

          14:40

           15:00

            15:15

             Lunsj på Utsyn Misjonssenter

              Opning og velkommen

              Wictor Juul, møteleiar

               Korleis kan veksthus- og landbruksnæringa bidra til å nå Stavanger Kommunes klimamål – og samtidig produsera like gode produkt?
               Varaordførar Dagny Sunnanå Hausken, Senterpartiet

               Sissel Knutsen Hegdal, ordførarkandidat for Stavanger Høgre

                Stavanger Kommunes stimuleringsfond til landbruket

                Geir Helge Rygg, Landbrukssjef i Stavanger Kommune

                 Korleis ønskjer og kan produsentane bidra til omstillinga gitt dei store forskjellane i økonomi- og produksjonskapasitet?

                 Håvard Skavland, Skavland Gartneri

                  PAUSE

                   Grøn energi til ei grøn næring – til kva pris?

                   Esben Otterlei, Lyse

                    Landbruksnæringa i eit makroøkonomisk perspektiv

                    Øyvind Ravnaas Lundbakk, Ryfylke IKS

                     Stadige omstillingar – konsekvensar for veksthusnæringa

                     Henk Maessen, Nibio

                      PAUSE

                       Panelsamtale

                       Leidd av Wictor Juul


                       Deltakere:

                       Varaordførar Dagny Sunnanå Hausken, Senterpartiet

                       Sissel Kuntsen Hegdal, ordførarkandidat for Stavanger Høgre

                       Håvard Skavland, Skavland Gartneri

                       Esben Otterlei, Lyse

                       Øyvind Ravnaas Lundbakk, Ryfylke IKS

                       Henk Maessen, Nibio